About

 
tek-skyboxMesa de trabajo 12 copia.png
 

Volve o TEK en 2017 cunha evolución natural do contido das súas TECH TRENDS e tamén da relación coa súa contorna: PONTEVEDRA.

TEK FEST 17 é un encontro de tecnoloxía e patrimonio que se desenvolverá na cidade de Pontevedra entre o 25 e o 30 de de setembro de 2017. Contará con diferentes actividades (workshops, instalacións, performances...) que se realizarán de maneira progresiva en diversos lugares emblemáticos da cidade.

En 2016 o TEK-FEST baseou a súa inmersión tecnolóxica e creativa no lema #ACidadeDoFuturo. Desde alí realizamos unha excitante viaxe a un presente-futuro onde puidemos observar e coñecer en primeira persoa unha serie de tecnoloxías que van cambiar o mundo. En 2017 queremos realizar unha viaxe no sentid inverso, do futuro ao pasado, que complete e enriqueza a experiencia do 2016 e que ademais sitúe a Pontevedra na vangarda tecnolóxica. Queremos viaxar no tempo para crear un tempo novo. Isto non se pode realizar sen a memoria e por iso o TEK-FEST 17 mesturará TECH TRENDS (tecnoloxías emerxentes) co patrimonio de Pontevedra e de Galicia.

TEK-FEST 17 servirá de ponte entre as institucións e a cidadanía para democratizar os recursos máis avanzados da cultura do século XXI, como a fabricación dixital, os mundos virtuais ou o patrimonio tecnolóxico. En definitiva, o obxectivo de TEK-FEST 17 é conectar pasado, presente e futuro coa creación de novos soportes para o desenvolvemento de profesións innovadoras, independentes e sostibles baseadas na artesanía dixital.

Vuelve el TEK en 2017 con una evolución natural del contenido de sus TECH TRENDS y también de la relación con su entorno: PONTEVEDRA.

TEK FEST 17 es un encuentro de tecnología y patrimonio que se desarrollará en la ciudad de Pontevedra entre el 25 y el 30 de septiembre de 2017. Contará con diferentes actividades (workshops, instalaciones, performances...) que se realizarán de manera progresiva en lugares emblemáticos de la ciudad. 

En 2016 el TEK-FEST basó su inmersión tecnológica y creativa en el lema “A Cidade do Futuro”. Desde allí realizamos un excitante viaje a un presente-futuro donde hemos podido observar y conocer en primera persona una serie de tecnologías que van cambiar el mundo. En 2017 queremos realizar un viaje en sentido inverso, del futuro al pasado, que complete y enriquezca la experiencia de 2016 y que además siga situando a Pontevedra en la vanguardia tecnológica. Queremos viajar en el tiempo para crear un tiempo nuevo. Esto no se puede realizar sin la memoria y por eso el TEK-FEST 17 combinará TECH TRENDS (tecnologías emergentes) con el patrimonio de Pontevedra y de Galicia.

TEK-FEST 17 sirve de puente entre las instituciones y la ciudadanía para democratizar los recursos más avanzados de la cultura del siglo XXI, como la fabricación digital, los mundos virtuales o el patrimonio tecnológico. En definitiva, el objetivo de TEK-FEST 17 es conectar pasado, presente y futuro con la creación de nuevos soportes para el desarrollo de profesiones innovadoras, independientes y sostenibles basadas en la artesanía digital.